Zasady

Projekt 21™ Szczecin daje możliwości zwiedzania i poznawania Szczecina poprzez codzienną aktywność jaką jest bieganie, maszerowanie z kijkami czy spacerowanie.

Do pokonania jest 21 tras mających swój początek w różnych punktach lokalizacyjnych miasta, z którymi związana jest jakaś ciekawostka. Aktywność należy rozpocząć w obrębie 250 m od wyznaczonych punktów i kontynuować ją przez minimum 5 km aby „zaliczyć” trasę i uzyskać dostęp do informacji przygotowanych przez naszych przewodników. Dla niezdecydowanych, nie znających topografii Szczecina będzie czekała mapka z proponowaną przez Organizatora trasą.

Każdy kto zwiedzi/odkryje na nowo Szczecin pokonując wszystkie 21 tras otrzyma pakiet finiszera z pamiątkową statuetką.

Ważne informacje:

 • W Projekcie 21 do wyboru jest 21 tras, ukończenie 18 z nich upoważnia do odbioru statuetki.
 • Minimalna długość trasy to 5 km.
 • Każda trasa ma ściśle wyznaczony punkt startu (lokalizacyjny).
 • Trasy można pokonywać w dowolnej kolejności.
 • Trasy można pokonywać biegnąc, maszerując lub rowerem. 
 • Aktywności można pokonywać po przygotowanych przez Organizatora trasach lub też wybranych samodzielnie.
 • Należy pamiętać aby miejsce startu znajdowało się w promieniu 250 m od wskazanej przez organizatora lokalizacji ( w przeciwnym wypadku system nie zaliczy trasy)
 • Po rejestracji i opłaceniu zgłoszenia uczestnik otrzyma informację SMS o lokalizacji miejsc startu dla wszystkich tras Projektu 21.
 • Trasy rejestruje się ręcznie w panelu B4Sport.
 • Podczas ręcznego wprowadzania aktywności w panelu B4Sport dodatkowo należy dołączyć zdjęcie punktu lokalizacyjnego wskazanego przez Organizatora.
 • Koszt uczestnictwa w grze miejskiej Projekt 21 Szczeci wynosi 99 zł (szczegóły w zakładce “Pakiet finiszera”)
 • Brak aktywności przez 3 miesiące w konkursie Projekt 21 skutkuje usunięciem Uczestnika z konkursu.

Uczestnik może rejestrować swoje treningi, marsze NW, spacery lub jazdę rowerem:

RĘCZNIE:

 • Ręcznie rejestrować własne aktywności – przesyłając każdorazowo zdjęcie lub zrzut z ekranu z innego niż wymienione wyżej urządzenia lub aplikacji do serwisu B4Sport na indywidualne konto na panelu zapisów wraz ze zdjęciem miejsca startu. Minimalna trasa do pokonania to 5 km. Można skorzystać z zaproponowanych przez nas tras (mapka oraz GPX na stronach w raportach SMS) lub wyznaczyć swoją trasę.
 • Jeśli decydujecie się na ręczne rejestrowanie tras należy pamiętać, aby zrobić zdjęcie w miejscu startu, potwierdzające zaliczenie lokalizacji i wgrać je wraz z wynikiem do panelu B4sport

Każdorazowy trening, marsz NW, spacer lub rower prawidłowo zarejestrowany i przesłany do panelu B4Sport będzie zbliżał uczestnika do osiągnięcia celu jakim jest pokonanie 18 z 21 tras.

Uczestnik po dodaniu ręcznie wyniku do panelu B4sport informacje o kolejnych trasach znajdą na stronie Projekt 21 w zakładce TRASY.

Raport jest graficzną i tekstową formą komunikacji z uczestnikiem Projektu i ma mu pomóc zorientować się, które miejsca na mapie Szczecina zdołał już odkryć pokonując trasę, a które są jeszcze przed nim. Jest to również forma mobilizacji do dalszej pracy w ramach Projektu.

Po pokonaniu minimum 18 z 21 tras uczestnik otrzyma potwierdzenie odkrycia Szczecina i w okresie do 3 tygodni po osiągnięciu tego celu, otrzyma pamiątkową statuetkę – certyfikat potwierdzającą ukończenie Projektu 21 Szczecin wraz w wydrukowanymi raportami z punktów lokalizacyjnych.

Zapisz się!